Wszystko, co wiemy na temat wpływu marihuany i substancji z niej pochodzących na organizm i funkcjonowanie człowieka

W lipcu 2017 roku Narodowa Akademia Nauk, Inżynierii i Medycyny w Stanach Zjednoczonych opublikowała rygorystyczny przegląd badań naukowych opublikowanych od 1999 roku na temat wpływu marihuany i jej pochodnych innych związków chemicznych (znanych jako kannabinoidy) na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka – począwszy od ich skutków terapeutycznych do wzrostu ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory, choroby narządowe, zaburzenia psychiczne i urazy. Komisja, która przeprowadziła badanie i napisała raport, przeanalizowała ponad 10 000 naukowych streszczeń i wyciągnęła ponad 100 różnych wniosków.

W ciągu ostatnich kilku lat sposoby i powody korzystania z marihuany gwałtownie się zmieniały. Obecnie coraz więcej krajów legalizuje marihuanę zarówno w celu leczenia chorób, jak i na użytek rekreacyjny. Wzrastająca akceptacja, dostępność i użycie pochodnych konopi indyjskich wzbudziły znaczące obawy o zdrowie publiczne. Ponadto brak jakiejkolwiek pogłębionej wiedzy na temat skutków zdrowotnych związanych z pochodnymi konopi spowodował niepewność co do tego, jakie szkody lub korzyści wynikają z jej używania. W związku z tym przeprowadzono pogłębiony i obszerny przegląd najnowszych badań, aby ustalić, co nauka mówi o wpływie marihuany na organizm ludzki.

Obecnie konopie indyjskie są najpopularniejszym nielegalnym narkotykiem w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby użytkowników w ciągu ostatniego miesiąca przed przeprowadzeniem badania. Na podstawie przeprowadzonego niedawno ogólnokrajowego badania 22,2 miliona Amerykanów w wieku co najmniej 12 lat zadeklarowało używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 30 dni. Badanie to informuje również, że 90% dorosłych użytkowników konopi indyjskich w Stanach Zjednoczonych twierdziło, że głównym przeznaczeniem użycia konopi indyjskich była rekreacja, a około 10% raportowało wykorzystanie jej wyłącznie w celach medycznych. Około 36% zgłosiło mieszane zastosowanie medyczne i rekreacyjne. Ponadto w latach 2002-2015 odsetek osób używających konopi indyjskich w ostatnim miesiącu w USA w wieku co najmniej 12 lat stale wzrastał z 6,2% do 8,3%. W Polsce niestety nie ma tak dokładnych danych na temat korzystania z konopi indyjskich.

Terapeutyczne zastosowanie kannabinoidów

Jednym z terapeutycznych zastosowań marihuany i kannabinoidów jest leczenie przewlekłego bólu u dorosłych. Istnieją naukowe dowody na poparcie tego, że pacjenci, którzy byli leczeni konopiami indyjskimi lub kannabinoidami, mieli szansę na znaczące zmniejszenie bólu. W przypadku dorosłych ze skurczami mięśniowymi związanymi ze stwardnieniem rozsianym istniały istotne dowody, że krótkotrwałe stosowanie niektórych doustnych kannabinoidów poprawiło zgłaszane objawy. Ponadto u dorosłych z nudnościami i wymiotami wywołanymi przez chemioterapię stwierdzono, że niektóre doustne kannabinoidy skutecznie zapobiegały i leczyły te dolegliwości.

Nowotwory

Jeśli chodzi o związek pomiędzy marihuaną a nowotworami, istnieją dowody sugerujące, że palenie marihuany nie zwiększa ryzyka wystąpienia nowotworów często związanych z paleniem tytoniu, takich jak nowotwory płuca, głowy i szyi. Stwierdzono również, że użycie pochodnych konopi w ograniczonym stopniu jest związane z jednym podtypem raka jądra. Niewystarczające są jednak dowody na to, że używanie marihuany przez matkę lub palenie przy ciężarnej prowadzi do większego ryzyka wystąpienia nowotworów u dziecka.

Choroby układu oddechowego

Dowody sugerują, że regularne palenie konopi jest powiązane ze wzrostem częstości występowania zapalenia oskrzeli oraz z innymi objawami chorób układu oddechowego, takimi jak przewlekły kaszel i wzrost produkcji wydzieliny oskrzelowej. Natomiast rzucenie palenia konopi może zmniejszyć te objawy. Nie ma jednoznacznych dowodów, że stosowanie pochodnych konopi jest związane z niektórymi chorobami układu oddechowego, w tym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą lub pogorszeniem funkcji płuc.

Odporność

Brakuje danych na temat wpływu terapii opartej na pochodnych konopi indyjskich lub kannabinoidowych na układ odpornościowy. Nie ma wystarczających dowodów na poparcie lub obalenie statystycznego związku między stosowaniem marihuany lub kannabinoidów a szkodliwym wpływem na stan immunologiczny u osób zakażonych wirusem HIV. Niemniej jednak, ograniczone dowody sugerują, że regularne narażenie na dym pochodnych konopi może mieć działanie przeciwzapalne.

Zawał serca, udar i cukrzyca

Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, aby ustalić, czy zażywanie pochodnych konopi jest związane z zawałem serca, udarem i cukrzycą. Jednak niektóre dowody sugerują, że palenie konopi może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka zawału serca.

Wpływ na ciążę i na noworodki

Palenie papierosów podczas ciąży wiąże się z niższą wagą urodzeniową u potomstwa, jak sugerują niektóre dowody. Jednak wpływ na inne czynniki związane z ciążą i rozwojem noworodka jest niejasny.

Urazy i śmierć

Dowody wskazują, że zażywanie pochodnych konopi przed rozpoczęciem jazdy zwiększa ryzyko uczestnictwa w wypadku samochodowym. Ponadto dowody sugerują, że w krajach, w których zażywanie konopi jest legalne, wzrasta ryzyko niezamierzonych przypadków przedawkowania konopi indyjskich wśród dzieci. Badania dowiodły, że od 2000 do 2013 r. roczna liczba zatruć związanych z narażeniem na konopie indyjskie wśród dzieci poniżej 6 roku życia była 2,82 razy wyższa w państwach, które zalegalizowały marihuanę przed 2000 r. niż w państwach, w których konopie medyczne pozostały nielegalne do 2013 roku. Komitet wezwał do przeprowadzenia dalszych badań w celu ustalenia, czy stosowanie konopi indyjskich może przyczyniać się do wzrostu ryzyka śmierci lub wypadku przy pracy.

Nadużywanie konopi indyjskich

Dowody sugerują, że przy większej częstotliwości zażywania pochodnych konopi indyjskich istnieje większe prawdopodobieństwo uzależnienia się od nich. Istnieją również dowody sugerujące, że rozpoczęcie używania konopi indyjskich w młodszym wieku zwiększa prawdopodobieństwo późniejszych problemów z ich nadużywaniem.

Używanie marihuany, a nadużywanie innych substancji psychoaktywnych

Używanie pochodnych konopi w ograniczonym zakresie zwiększa tempo sięgania po inne narkotyki oraz tytoń. Umiarkowane dowody sugerują istnienie związku pomiędzy użyciem konopi indyjskich a rozwojem uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych.

Aspekty psychospołeczne

Ograniczone dowody sugerują, że u osób, które przestały palić konopie, występują zaburzenia funkcji poznawczych, uczenia się, pamięci i uwagi. Ponadto istnieje niewiele dowodów sugerujących, że używanie konopi wiąże się z upośledzeniem w późniejszym osiągnięciach i edukacji akademickiej, a także relacjach i rolach społecznych. Wykazano również ograniczone dowody na związek pomiędzy użyciem konopi indyjskich a zwiększonymi stopami bezrobocia i niskim dochodem.

Wyzwania i bariery w prowadzeniu badań nad konopiami indyjskimi

Oprócz zalecenia większej liczby badań nad wpływem marihuany i kannabinoidów na funkcjonowanie organizmu człowieka podkreślić należy kilka wyzwań i barier w prowadzeniu takich badań. Naukowcy często mają trudności z uzyskaniem dostępu do odpowiednich ilości, jakości i typu produktów z marihuany niezbędnych do rozwiązania konkretnych pytań badawczych. Istnieje dalsza potrzeba finansowego wsparcia badań nad konopiami indyjskimi i kannabinoidami.

 

Piśmiennictwo:

  1. Detyniecki K, Hirsch L. Marijuana Use in Epilepsy: The Myth and the Reality. Curr Neurol Neurosci Rep. 2015;15(10):65.
  2. Franz CA, Frishman WH. Marijuana Use and Cardiovascular Disease. Cardiol Rev. 2016;24(4):158-62.
  3. Owen KP, Sutter ME, Albertson TE. Marijuana: respiratory tract effects. Clin Rev Allergy Immunol. 2014;46(1):65-81.
  4. Roth CK, Satran LA, Smith SM. Marijuana Use in Pregnancy. Nurs Womens Health. 2015;19(5):431-7.
  5. Health Effects of Marijuana and Cannabis-Derived Products Presented in New Report. 2017; Available from: http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=24625.
  6. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research | The National Academies Press. @theNASEM; 2017.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.