Uzależnienie od gier oficjalnie uznano za jednostkę chorobową

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała uzależnienie od gier (gaming disorder) na listę jednostek chorobowych w nowej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – ICD11. Eksperci WHO sklasyfikowali to zaburzenie jako uzależnienie behawioralne i opatrzyli je własnym kodem: 6C51.

Cechami charakteryzującymi to zaburzenie są:

  • utrata kontroli nad graniem (uzależniony gra zbyt często, zbyt intensywnie, zbyt długo, ma problem z oderwaniem się od gry, itd.),
  • nadawanie grom priorytetowej roli w swoim życiu (gdy granie staje się dla uzależnionego ważniejsze od innych życiowych aktywności, zainteresowań i codziennych zajęć),
  • kontynuowanie grania pomimo odczuwania negatywnych tego konsekwencji,
  • trwanie powyższych zaburzeń co najmniej 12 miesięcy.

Badania sugerują, że niewielki odsetek graczy popada w tak skrajne uzależnienie — jednak wszyscy angażujący dużą część swojego czasu na granie w gry komputerowe powinni mieć na uwadze, że ich nadużywanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie i funkcjonowanie społeczne.

Uzależnienie od gier – podobnie jak inne uzależnienia – ma niszczący wpływ na życie osobiste, rodzinne, społeczne, zawodowe, a także na edukację dotkniętej nim osoby.

Ciekawe, kiedy WHO wprowadzi do międzynarodowej klasyfikacji chorób uzależnienie od smartphonów – wydaje mi się, że problem ten zaczyna dotykać zdecydowanie większą liczbę osób🧐

Piśmiennictwo:

  1. WHO | Gaming disorder [Internet]. WHO. World Health Organization; 2018 [cited 2018 Jun 25]. Available from: http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.