Działalność naukowa

Od początku mojej przygody z medycyną miałem szczęście poznawać wielu wybitnych badaczy, naukowców i mentorów, którzy uświadomili mi, jak istotna, w szczególności w naukach medycznych, jest działalność naukowa. To w oparciu o metody naukowe weryfikuje się postępowanie lekarskie i w sposób obiektywny wyciąga wnioski, czy dane postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne jest dobre, czy może powinno się je zmienić. W obecnych czasach większość decyzji lekarskich podejmowanych jest na podstawie „medycyny opartej na faktach” (ang. Evidence-based Medicine), w związku z czym znajomość praw, jakimi rządzą się statystyka i metodologia badań naukowych, wydaje się niezbędna w codziennej praktyce lekarskiej.

Pomimo że jestem na początku kariery naukowej, to staram się rozwijać i prowadzić badania – obecnie związane z tematem moich studiów doktoranckich. W tej części zostały opublikowane zarówno certyfikaty wygłoszonych przeze mnie prac na konferencjach naukowych, jak i umieszczone linki do artykułów wydanych w recenzowanych czasopismach naukowych, których jestem współautorem.


Prace wygłoszone na konferencjach naukowych